XCUP TINGIMUSED

MÕISTED

 • Korraldaja: Turniiri korraldajateks on Nõmme Kalju FC ja eSports Estonia OÜ.
 • E-jalgpall: FIFA20 mäng mida mängitakse PS4 konsoolil.
 • Mängija: Isik, kes on esitanud avalduse Turniiril osalemiseks.
 • Mäng: Ühekordne ja toimub kahe võistleja vahel.
 • Kalender: Pimeda loosimise teel, turniirist osavõtjatega kooskõlastatud ja kinnitatud läbiviimise plaan.
 • Kohtunik: Korraldaja esindaja, kes teostab kontrolli turniiri läbiviimise üle vastavalt reglemendile. Vaieldavates küsimustes otsustab iseseisvalt või koostöös teiste korraldajatega.
 • Reiting: Osaleja punktide koondarvestus, mille põhjal on võimalus teenida kutse tulevastele suurturniiridele.

 

REGISTREERIMINE

 • Registreerimine toimub läbi Piletilevi keskkonna.
 • Mõlemas vanusegrupis saab osaleda ainult 24 võistlejat.
 • Osalemise garanteerib osalustasu kiire laekumine (kes ees, see sees).
 • Osalustasu suurus on 20 € ja sisaldab endas turniiril (alagrupiturniir ja edasi pääsu korral finaalturniir) osalemise pääset, sinule ja sinu kümnele fännile pääsmeid XCup turniirile ja Premium liiga mängule (Nõmme Kalju vs Narva Trans).
 • Registreerimisel turniiri toimumispaigas, peab osaleja esitama isikut tõendava dokumendi.

 

STRUKTUUR

 • Turniir on jaotatud kaheks vanusegrupiks: 10 – 17 aastased ja 18+ aastased.
 • Mõlemas vanusegrupis võivad osaleda vaid vastavasse vanusegruppi kuuluvad ja turniirile registreeritud osalejad.
 • Turniir on jaotatud alagrupiturniiriks ja finaalturniiriks.
 • Kalju X Cup toimub Hiiu staadionil, Premium liiga mängupäeval.
 • Alagrupiturniir on jaotatud kaheks vanusegrupiks: 10 – 17 aastased ja 18+ aastased.
 • Osalejad jaotatakse kuute neljaliikmelisse alagruppi (kokku 24).
 • Korraldaja jätab endale õiguse muuta osalejate arvu.
 • Kõik alagrupi liikmed mängivad omavahel läbi, garanteeritud on kolm mängu.
 • Punktijaotus: võit 3 punkti, viik 1 punkt, kaotus 0 punkti.
 • Viigimurdjad: mängu tulemus, väravate vahe, löödud väravad, sisselastud väravad, lisamäng (8min) ja penaltid.
 • Finaalturniirile pääseb iga alagrupi kaks paremat ja neli parimat kolmandat kohta.
 • Premium liiga mängu poolajal loositakse noorema vanusegrupi finaalturniiri paarid.
 • Finaalturniir peetakse Hiiu staadionil mõned päevad hiljem, knock-out süsteemis ja kantakse üle Twitch TV vahendusel.
 • Knock-out süsteem: 1/8 finaal, 1/4 finaal, 1/2 finaal, 3 koha mäng ja finaal.
 • Finaalturniir on jaotatud kaheks vanusegrupiks: 10 – 17 aastased ja 18+ aastased.

 

MÄNGUREEGLID

 • Platvorm: PS4 ja FIFA20.
 • Mängureźiim: Offline, kick-off mode, klubid v.a. erimeeskonnad (adidas All-Stars jne).
 • Osaleja valib omale kaks klubi. Samad klubid ühes mängus omavahel kohtuda ei saa ning kattuvuse korral valitakse meeskonnad loosi teel.
 • Mängud kestavad 2×5 minutit, alates 1/2 finaalist 2×6 minutit.
 • AI tugevussäte: World Class.
 • Staadion: Koduvõistkonna default.
 • Mängupausid: Igal mängijal on mänguvälistes olukordades lubatud 3 pausi mängu kohta.
 • Treener: Välja lülitatud.
 • Võistkondade häälestused: Lubatud on kõik, mis on mängus.
 • Väliste programmide kasutamine, mis muudavad mängu ükskõik milliseid aspekte on rangelt keelatud.
 • Kaamera: Vaikimisi kick-off režiimi kaamera.
 • Radar: Lubatud.
 • Mängu keel: Inglise.
 • Kommentaarid mängu ajal: Mängu vaikimisi reźiim;
 Muusika mängu ajal: Välja lülitatud (heli 0).
 • Mängu taustaheli: vaikimisi.
 • Konsooli või mängu rike: märgitakse üles aeg ja skoor, avatakse uus mäng ning mängitakse mängimata jäänud aeg, lisades lõppskoorile poolelijäänud mängu skoor.
 • Punase kaardi korral peavad osalejad ennem taasalustatava mängu algust eelneva situatsiooni taastama.
 • Kollaseid kaarte mängust mängu üle ei kanta.
 • Juhul kui puudub võimalus mängu jätkamiseks on kohtunikul õigus mäng katkestada. Samuti on kohtunikul õigus võtta vastu otsus terve mängu ümbermängimise kohta (juhul kui võistkonnad mängisid mänguaega vähem kui 15 minutit).
 • Kõik tulemusega tegevused (väravad, vead, kaardid, penaltid), mis on mängu 
mehhanismi poolt fikseeritud, on loomulikult kehtivad ja ei kuulu turniiril osalevate 
 võistkondade poolt vaidlustamisele.
 • Mängule ilmumata jätmine või hilinemine üle 5 minuti on reglemendi jäme rikkumine. Sellisel juhul on turniiri kohtunikul õigus rakendada sanktsiooni tehnilise kaotusena tulemusega 0-2. Reglemendi korduval rikkumisel võib korraldaja rikkuja turniirilt eemaldada.
 • Eksides reeglite vastu on esimeseks karistuseks hoiatus. Teisel eksimusel automaatne kaotus .-0.

 

AUHINNAD

 • Turniir on jaotatud kaheks vanusegrupiks: 10 – 17 aastased ja 18+ aastased, mõlema vanusegrupi peaauhinnaks on PS4 konsool!

 

MUU

 • Täisealine turniiril osaleja annab loa turniiri korraldajal enda jäädvustamiseks nii fotos kui videos ning saadud materjali avaldamiseks. Alaealisel osalejal peab turniirile saabudes olema kaasas selle sisulinelapsevanema või hooldaja poolt väljastatud kirjalik tõend.
 • Mängijate käitumine: Võistlejad peavad ennast ülal pidama viisakal moel. Nad peavad säilitama viisaka ja austava suhtumise vastasmängijatesse, kohtunikesse, turniiri korraldajatesse, pealtvaatajatesse, pressi jne. Osaleja käitumisreeglid kehtivad nii turniiripäeval kui ka enne ja peale turniiri. Nii koha peal kui ka sotsiaalmeedias.
 • Käitumisreeglite vastu eksimise esimeseks karistuseks on hoiatus. Järgneva rikkumise korral eemaldatakse võistleja turniirilt.
 • Kõik vaieldavad küsimused kuuluvad kohtuniku ja korraldaja kompetentsi.
 • Oma personaalse konsoolipuldi, toidu ja joogiga on turniirile sisenemine keelatud.
 • Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi turniiri struktuuris ja reeglites.

 

eSports Estonia OÜ

info@xcup.ee

Reg. 14701120

Harku 62, 11612 Tallinn